Mats

Mats

Mats

Onze blog over Mats, een moedig ventje.

Het Mats Project

MatsPosted by Ellen Sun, May 25, 2008 16:25:59
Een kind of kleinkind verliezen, is hard. Mats was 6 maanden oud toen hij zijn moedige strijd tegen kanker verloor.

Elk kind, waar ook in de wereld, heeft recht op alle kansen om van het leven een zinnige en liefdevolle reis te maken. Vanuit de herinnering aan Mats werd de idee geboren om in zijn naam een project te steunen in Tanzania. Het ‘Endallah’ project, www.endallah.be dat al enkele jaren loopt in het gelijknamige dorpje, wordt daarom aangevuld met de bouw van een kleuterklasje/opvang om de kinderen tot 8 jaar voor te bereiden op de ‘grote’ school. Zij spreken van huis uit diverse dialecten maar zullen in dat klasje een ‘taalbad’ krijgen om nadien in de lagere school beter mee te kunnen in de officiële taal Kiswahili. Door ons aan te sluiten bij het Endallah-project hebben wij de zekerheid dat ons (deel)project ook wordt uitgevoerd, omdat zij medewerkers in ‘the field’ hebben en ons die zekerheden kunnen bieden. Op dit moment zijn er al mensen ter plaatse om te onderzoeken of men een bouwgrond kan kopen, de nodige vergunningen kan bekomen en een offerte kan uitlokken voor de bouw van het kleuterklasje. Endallah stelt zich garant dit klasje in naam en met vermelding van ‘Mats’ te bouwen.

De bouw van dit klasje kost uiteraard geld en dat wordt het doel van onze actie. Onder de Endallah-koepel wordt het ‘Mats project’ opgestart. Wij doen hierbij een warme oproep om de beoogde 5000 euro bijeen te krijgen.

Wil je zelf een bijdrage storten dan zijn er twee mogelijkheden:

stortingen tot en met 15 euro kunnen gebeuren op het rekeningnummer van -The Mats foundation 736-0017802-18 vanaf 15 euro doe je best een storting van 30 euro via de Boudewijnstichting, zo ontvangt u een fiscaal attest voor belastingsaftrek en betaalt u uiteindelijk maar +/- de helft van uw storting. Overschrijven op 000-0000004-04 van de Kon. Boudewijnstichting met in de melding ‘L-80869 Endallah/Mats’.Alvast enorm bedankt in naam van alle betrokkenen en vooral van de kinderen in Tanzania en van Mats.

  • Comments(8)//www.mierenhoop.be/#post114